barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI

barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI

barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI

barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI

barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI, barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECI ,barokgrup, barok grup, barok, grup, gruplar, barokgroups, barok groups, barok media, barok yachting, en iyi grup, turkiyedeki gruplar, bodrum, izmir, istanbul, en iyi grup, bodrum grup, türkiye grup, Ercan AYDIN, Emre RENDECIGoogle+
KURUMSAL MARKALAR İNSAN KAYNAKLARI BASIN MERKEZİ İŞ ORTAĞI İLETİŞİM
Barok Grup Başkanın Mesajı Değerlerimiz Vizyon Misyon Politikalarımız
Değerlerimiz
Barok'lu Olmak Barok Grup'ta her çalışan kendisini Barok Ailesi'nin bir bireyi olarak görür ve bu ailenin bir bireyi olmaktan gurur duyar. Bu ailenin güçlenmesi, ortak kurum kültürünün oluşturulması ve korunması için daima bilgi, beceri ve birikimlerini sonuna kadar seferber eder. Diğer aile bireyleri ile sürekli olarak dayanışma ve işbirliği içinde hareket eder. Ortak Grup kararlarının oluşturulmasında hiyerarşik düzen içerisinde etkin olarak rol alır ve ortak kararları sahiplenerek uygular.

Barok Grup Adil Olmak, iş ahlakı ve dürüstlük Barok Grup olarak tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde dürüst, doğru ve adaletli olmak öncelikli değerlerimizdir. Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket eder, iş ahlakı ilkelerinin gereklerini yerine getiririz. Çalışanlarımız özel işlerini, şirkette üstlendikleri rolleri dikkate alarak herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde yürütmek zorundadır. Tüm Barok Grup Çalışanları; birbirleri, , müşteriler, hissedarlar, tedarikçiler, ilişki içerisinde olunan resmi kurumlar ve bunların temsilcileri ile olan ilişkilerinde dürüst, açık, tarafsız, yasalara saygılı ve şeffaf davranır. Karşılıklı güveni zedeleyecek davranışlarda bulunmaz.
Sorumlu Olmak ve İnisiyatif Almak Tüm Barok Grup çalışanları işlerinin gerektirdiği yetki ve sorumluluklara sahiptir.İş sonuçlarında beklenen performansa ulaşılması için gereken kararları alır, inisiyatifi kullanır, yaptığı işlerin sorumluluğunu taşır. Şirket varlıklarına kendi varlıkları gibi sahip çıkar ve şirketin uzun vadedeki başarısını göz önünde tutarak hareket eder. İnsana Saygı ve Mütevazı Olmak Barok Grup, çalışanlarının; kişisel düşüncelerine, cinsiyetine, yaşam tercihlerine veya yaşlarına bakmaksızın onlara eşit fırsatlar tanır. Saygı, hizmet verdiğimiz insanların günlük yaşam kalitelerini artırmak için verdiğimiz sözün ayrılmaz bir parçasıdır. Barok Grup tüm bireyler için karşılıklı saygı üzerine kurulu bir iş ortamı kurar; her bireyin kuruma kattığı deneyime ve beceriye saygı duyar, değer verir. Stratejik Düşünmek Tüm Barok Grup çalışanları; Yaptığı işi etkileyecek gelişmeleri yakından takip eder, karar ve problem çözme süreçlerinde büyük resme odaklanır. Uzun vadeli düşünme ve hedeflerini gerçekleştirmek için işlerini ve alacağı sorumlulukları; sonuçlarını öngörerek, tüm kaynakları verimli ve etkin bir şekilde planlar. Kısıtlı kaynakları en iyi nasıl değerlendirebileceğini belirler, hazırlayacağı ve uygulamaya koyacağı stratejik plan çerçevesinde hedeflerine daha kolay ulaşır. Yasa, Kural ve Yönetmeliklere Uyum Tüm Grup şirketleri, "iyi bir kurumsal vatandaş olma" bilinci ve isteğinden hareketle faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa, tüzük ve yönetmeliklerinin tümüne uymakla yükümlüdürler. Yasalara uyum aynı zamanda ilgili bölge ve sektörlerde faaliyet yapma iznimizin devamlılığı açısından da gereklidir. Devletin belirlediği ve çerçevesini çizdiği yasal düzenlemeler tüm şirketler ve bireyler için bağlayıcıdır. Tüm Barok Grup çalışanları görev tanımı ile Kurum içi düzenlemeler çerçevesinde görevini zamanında ve eksiksiz yerine getirmeli, görevin yapılması sırasında Kurumun çıkarlarını koruyarak, Kuruma zararlı olabilecek davranışlardan kaçınmalıdırlar. Aktif Katılımcılık ve Değer Katmak Tüm Barok Grup çalışanları hem kendi iş süreçlerini, hem de müşterinin iş süreçlerini sonuna kadar takip eder, aksayan durumları fark edip müdahale eder. İş süreçlerine aktif katılımıyla birlikte şirkete, paydaşlar ve müşterilere maddi ve manevi olarak değer katar. Değer katan, üreten, başaran insanlar arasında olmak için gerekli çabayı gösterir ve hedeflere ulaşmak için yapılan işi sadece sürdürerek değil, değer katıp iyileştirerek, fark yaratan kişilerden biri olur. Müşteri Memnuniyeti Tüm Barok Grup çalışanları her koşulda müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine doğru, kaliteli, hızlı ve kapsamlı cevap verir. Sunulan ürün ve hizmetlerde pazar, çevre ve rekabet şartlarını, değişen eğilimleri göz önünde tutar. Müşterilerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini tam olarak anlar, bunları karşılayacak katma değeri yüksek, teknolojiden faydalanan ürün ve hizmetler sunar. Müşteri beklentilerinin ötesinde memnuniyet sağlayarak Gruba olan bağlılıklarını arttırır. Verdiği Sözü Tutmak Tüm Barok Grup çalışanları verdiği bir sözü tutmanın her zaman daha fazla güven oluşturup bu güveni sağlamlaştırmak için en iyi yol olduğunun bilinci ile hareket eder. İş ortaklarına, çalışma arkadaşlarına ve müşterilerine sağladığı ürün / hizmet konusunda, verdiği sözlere ve anlaşmalara uyar. Söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarlı olarak karşısındaki kişiler tarafından saygın ve dürüst olarak algılanır ve güven uyandırır.